Gard

Język krasnoludzki używany niezmiennie przez wszystkie ich klany.

Gard

Gladius Tulkaion Tulkaion